การตลาดออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics ตามกระแส วิเคราะห์ข้อมูลอาจไม่ใช่เรื่องน่าสนุกสำหรับคนทำงานที่ต้องอยู่กับเนื้อหา สารสนเทศ อยู่ตลอดเวลา แต่พอนำเรื่องของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Social Media นำมาวิเคราะห์ในรูปแบบ Data analytics เพื่อใช้ทางการตลาด บางอย่างกลับเป็นเรื่องน่าสนุกทีเดียว

ด้วยสาเหตุที่ ได้รับเกียรติจากทางเพลตฟอร์ม Mandala Analytics ให้ทดลองใช้เครื่องมือ (ที่เป็นรูปแบบของ Social Listening) มาแล้วระยะหนึ่ง จริงๆแล้วก็ได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ไปบ้างแล้ว ในหัวข้อ “Data Analytics คือ อะไร?”

มีอะไรบางอย่างดลใจ ให้ทำบทความนี้ออกมา เพื่อตอบโจทย์ความอยากรู้อยากเห็นของตัวเอง ในเรื่องของกระแสฮิตของขนมที่พวกเราน่าจะรู้จักมาแล้วอย่างยาวนาน อย่าง “ครัวซอง”

*** ขออธิบายสาเหตุ ของการเขียนคำว่า ครัวซอง แบบนี้ เพราะ

1. ครัวซองต์ เป็น คำที่คนนิยมเขียน

2. ครัวซ็อง เป็น คำที่น่าจะเขียนได้ถูกรูปแบบ

แต่ 3. ครัวซอง เป็นคำที่คนใช้ในการค้นหามากที่สุด ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์ คนอ่าน ขอเลือกข้อนี้แล้วกัน

เป็นที่น่าสังเกต ว่ามีคนพูดถึงขนม ครัวซอง กันมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ประมาณช่วงปลาย ปี 2563 จนถึงตอนนี้ ก็เลยนึกได้ว่า น่าจะลองใช้เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล ว่าดูเกิดอะไรขึ้นกับตลาดขนมที่ทำให้เจ้าขนมอย่าง ครัวซอง กลับมาเป็นที่ฮือฮากันอีกครั้ง เรามาลองเริ่ม ตามกระแส และ วิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้ไปพร้อม ๆ กัน

เริ่มจาก การใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า Google Trends ในการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน ว่า ความฮิตของครัวซอง เริ่มมีจุดพีคขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วจะได้นำประโยชน์ของข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาดต่อไป

จากข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ครัวซอง มีกระแส ขึ้นขึ้นลงลง แบบปรกติ อาจจะมีบางช่วงที่มีคนสนใจมากหน่อย เป็นระยะๆตลอดมา จนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ ความฮิต เริ่มพุ่งทะยานสูงขึ้น เมื่อช่วง กันยายน 2563 และ มีกระแสมากขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อเป็นลักษณะนี้ เราก็ต้องตามกระแสกันต่อ ว่า เกิดอะไรขึ้นบนโลกออนไลน์ ทำไมถึงเป็นเทรนด์ ครัวซอง ถึงพีคอย่างผิดหูผิดตา

จากข้อมูลส่วนนี้ เราสามารถนำไปวิเคราะห์ง่ายๆ ด้วยเครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกัน นั่นคือ Google Search โดยนำช่วงเวลา (ที่น่าจะเกิดกระแสความนิยม) ไปค้นหาในกูเกิ้ล อีกครั้งหนึ่ง แต่ระบุช่วงเวลาในการค้นหาด้วย ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลกระแสฮิตของครัวซอง