ประเด็นสิทธิสตรีในหลายประเทศยังคงเป็นที่ไม่ถูกยอมรับ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในจอร์แดน หลังสมาชิกสมาผู้แทนราษฎรซัดหมัดใส่กัน จากการถกเถียงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในเนื้อหาการเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้หญิงในประเทศ การดวลหมัดในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ฮัสซาน ริอาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนุรักษ์นิยม กับ ชาดิ อัดวาน ถกเถียงกันอย่างหนัก

ก่อนเริ่มการต่อสู้กันกลางรัฐสภาของประเทศ ถึงแม้ประธานรัฐสภาจะทำการสั่งห้ามแล้วก็ตาม นอกจากทั้งคู่แล้ว ส.ส.หลายคนในที่เกิดเหตุยังมีการต่อยและผลักกันด้วยเช่นกันการถกเถียงเกิดขึ้นหลังจากที่ ส.ส.ในรัฐสภานำเสนอประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่ผู้หญิงในประเทศ โดยปัจจุบัน ผู้หญิงชาวจอร์แดนมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชายในประเด็นด้านการสาธารณสุข การศึกษา การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการจ้างงาน อย่างไรก็ดี ผู้หญิงจอร์แดนกลับไม่มีสิทธิด้านสัญชาติเท่าเทียมกับผู้ชาย อาทิ พวกเธอไม่สามารถส่งต่อสัญชาติจอร์แดนให้แก่ลูกหรือคู่ครองต่างชาติได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญของจอร์แดนในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากกษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่ 2 ของจอร์แดน ทรงเสนอให้มีการปรับประเทศจอร์แดนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นดังกล่าวอย่างหนักบนรัฐสภาของจอร์แดนของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคอนุรักษ์นิยม โดย โมฮัมหมัด อัล ฟาเยซ ส.ส.ผู้เสนอการแก้ไขกฎหมายระบุว่า สิทธิสตรีเดิมในรัฐธรรมนูญจอร์แดนผิดต่อศีลธรรมและความเป็นแม่อย่างร้ายแรง