Category :Healthy News

สำหรับโรคคอตีบ (Diphtheria) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูก ในลำคอผู้ป่วยติดต่อกันง่ายทางไอจาม ส่วนใหญ่ประชาชนยังเข้าใจผิดว่าเกิดขึ้นเฉพาะในเด็ก ซึ่งโรคนี้เกิดได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ไม่มีภูมิต้านทานโรค อาการป่วยคือมีไข้ พิษของเชื้อจะทำลายกล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้ลำคออักเสบและมีแผนเยื่อในลำคอ ในรายที่รุนแรงจะทำให้ทางเดินหายใจตีบตัน อาจเสียชีวิตได้

โยคีที่อุทิศตนจะบอกคุณว่าโยคะไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสู่การรู้แจ้ง แต่ยังมีความสุข การศึกษาจำนวนมากสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ชี้ไปที่โยคะเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในการระงับความเครียดบรรเทาความวิตกกังวลและยกระดับอารมณ์